Mitä tapahtuu suomalaisen naisen oikeuksille ja tasa-arvolle?

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.

Maailma on epäreilu. Mutta erityisen epäreilu se on naisille. 

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on mittava ongelma Suomessa. Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.

Tilastokeskuksen tekemän ennusteen mukaan naisten määrä tulee vähenemään miesten määrän kasvaessa. Tämä selittyy tilastossa mm. miesvoittoisella maahanmuutolla. Erityisen paljon sukupuolijako muuttuu vuoteen 2040 mennessä Eurajoella. Siellä arvio naisten määrän vähenevän 562:lla, kun samaan aikaan miesten määrä lisääntyisi 163:lla.

Myös kesäkuussa 2018 julkaistu Tasa-arvobarometri 2017 on merkityksellinen. Sillä se antoi vastaajan itse määritellä sukupuoltaan ja tarjosi vastausvaihtoehdoiksi naisen, miehen, muun tai kohdan ”ei halua tai osaa sanoa”. Uusimmassa barometrissä sukupuolitieto pohjautuu siis vastaajan omaan kokemukseen eikä juridiseen määrittelyyn, joka voi olla eri kuin ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan. Ei-binäärinen tai muunsukupuolinen henkilö ei sukupuoli-identiteetiltään kuulu kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään. 

Tämän päivän miesten ja naisten väliset kiintiöt on todennäköisesti historiaa tulevaisuudessa. Syynä on naisten määrän väheneminen ennätysvauhtia., sekä tätä edistävä nykypäivän politiikka. 
Naisen heikkoa ja ei toivottua asemaa kuvitetaan monin tavoin. “Kukaan ei halua korjata sukupuoltaan naiseksi” naisten pienempi palkka, sekä huonompi asema yhteiskunnassa ei houkuttele. Köyhyys on ennen kaikkea naiskysymys: 70 prosenttia maailman köyhistä on naisia tai tyttöjä. Köyhyyteen liittyy monia nimenomaan naisia koskettavia ongelmia, kuten koulutuksen puute ja heikko yhteiskunnallinen asema, myös Suomessa. 

Köyhyyttä tarkasteltaessa on hyvä huomioida että lapsuudessa mahdollisesti koetun seksuaalisen väkivallan, sekä  kaltoinkohtelun riskitekijöiksi luetaan erityisesti köyhyys. Lapsuudessa kärsitty väkivalta on selkein ja ratkaisevin tapa viedä ihmiseltä merkittävä osa hänen psykologisesta terveydestään koko hänen loppuelämänsä ajaksi. Suhteellinen köyhyys lisääntyy Suomessa nyt ennätysvauhtia. Köyhyys koskettaa hyvin monella tapaa eri elämäntilanteissa eläviä. Yhteiskunnan pienituloiset ovat jääneet kasvavien sähkö, ruoka ja polttoaine kustannusten loukkuun. 

Tähän ongelmaan meidän tulee puuttua ennen kun olemme ajautuneet Hollannin tielle, jossa eutanasiaa käytetään jo lopullisena ratkaisuna yli 12-vuotiaiden lasten sietämättömän kärsimyksen lopettamiseksi. Hollannissa tämä nähdään armollisena ratkaisuna niille uhreille, jotka  psyykkisen ja/tai fyysisen kidutuksen tai seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena ovat peruuttamattomasti vaurioituneita, mutta eivät kykene tekemään itsemurhaa. 

Tyttöjä Suomessa on noin 142 000 ja heidän turvallinen kasvunsa aikuisiksi naisiksi on turvattava.

Käytetyt lähteet:

Euroopan perusoikeusviraston tutkimus, jonka mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.


Kukaan ei todellakaan halua korjata sukupuoltaan naiseksi, jotta pääsisi naistensarjaan – ex-nyrkkeilijä kertoo, miksi

”Minulle tulee mieleen Eli. Hän pyysi televisiossa anteeksipyyntöä hallitukselta kaikille lapsille, jotka ovat viattomasti lukittuina. Yksi hänen viimeisistä teoistaan ennen kuin hänet lopetettiin, koska hän ei voinut elää traumojen kanssa.”

(https://twitter.com/JasonErvD/status/1545394524024967168?s=20&t=7cFvZoainjzdRV3osw-42g)

Jason järjesti vuonna 2021 kampanjan yhdessä The Forgotten Childin kanssa lopettaakseen suljetun nuorisohoidon. Allekirjoituksia kerättiin 134 000.