Satu Söderström

Äänestysaikataulu:

22.–28.3.2023 ennakkoäänestys kotimaassa / förhandsröstningen i Finland pågår

22.–25.3.2023 ennakkoäänestys ulkomailla / förhandsröstningen utomlands pågår

2.4.2023 kello 9.00–20.00 vaalipäivän äänestys / röstning på valdagen pågår

Ajankohtaista

”Suomi on puo­lus­ta­mi­sen ar­voi­nen”

Olen ehdokas, koska haluan, että jokainen suomalainen voi turvallisesti tavoitella unelmiaan. Köyhyyden ja katuväkivallan lisääntyessä riskitekijät lapsuudessa kasvavat. Varmistamalla että Suomi pysyy nuorille ja lapsille turvallisena, varmistamme samalla Suomen tulevaisuuden.

”Finland är värt att försvara.”

Jag är en kandidat eftersom jag vill att varje finländare ska kunna förverkliga sina drömmar på ett tryggt sätt. I takt med ökande fattigdom och gatuvåld, så ökar riskfaktorerna i barndomen. Genom att se till att Finland förblir säkert för ungdomar och barn, samtidigt säkrar vi Finlands framtid.

Saaristomeri – Skärgårdshavet

Saaristomerta on suojeltava. Se on kokonsa, geologiansa, luontonsa ja historiansa näkökulmasta täysin ainutlaatuinen paikka maapallolla ja kiistatta Suomen tärkeintä luontopääomaa.

Skärgårdshavet måste skyddas. Det är en helt unik plats på jorden med visning av sin storlek, geologi, natur och historia. Det är Finlands viktigaste naturkapital.