Satu

Minusta

Työskentelen Suomen Seksologisessa Seurassa (FIAS) toiminnanjohtajana. Työhöni kuuluu Seksologian ammatillisen osaamisen edistäminen, tieteellinen vaihto, käytännön yhteistyö seksologian toimialalla, sekä kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja yhteistyö Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), sekä The World Association for Sexual Health (WAS) kanssa. 

Olen syntynyt: 28.10.1979 Uusikartano, Yläne.

Koulutus:

Kasvatustieteiden aineopinnot Turun avoimessa yliopistossa 2023. Seksuaalineuvoja, Turku AMK.
Ylioppilas, Turun Iltalukio / Paperi ja Kemianteollisuuden prosessinhoitaja.

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti, ranska ja saksa

● Suomen Seksologinen Seura (FIAS), Toiminnanjohtaja 2020-

● Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu 2021-

● Varsinais-Suomen Perussuomalaiset aluevaltuustoryhmän sihteeri (Varha) 2022 –

Varsinais-Suomen PerusNaiset puheenjohtaja 2023 –

Kimito Ungdomsförening rf puheenjohtaja 2023 –

Perussuomalaiset Naiset ry hallituksen jäsen 2023 –
● Suomenkielinen koululautakunta 2021-
● Kansalliskielilautakunta (varajäsen) 2021-
● Kemiönsaaren Perussuomalaiset puheenjohtaja 2021-
● NACS (Nordic Association for Clinical Sexology), hallituksen jäsen 2021-
● Perussuomalaiset Varsinais-Suomen piirin sihteeri 2022-2023

● Kårkullas regionala nämnd i Åboland 2021-2023
● Omaishoitaja, lokakuu 2021 -tammikuu 2023
● Suomen Seksologinen Seura, hallituksen jäsen 2020-2022
● Suomen Sekslologinen Seura, järjestösihteeri 2020-2022
● Yrittäjä 2009-
Turun Yrittäjänaiset Ry hallituksen jäsen 2015-2020


Om mig

Jag arbetar på Finlands Sexologiska Förening (FIAS) som verksamhetsledare. I mitt arbete ingår att främja sexologins professionella expertis, vetenskapligt utbyte, praktiskt samarbete inom sexologiområdet, samt att upprätthålla internationella kontakter och samarbete med Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) och The World Association for Sexual Health (WAS).

Jag är född: 28.10.1979 Uusikartano, Yläne.

Utbildning:

Utbildningsvetenskap i Turun avoin yliopisto 2023

Sexualrådgivare, Åbo yrkeshögskola
Student, Turun Iltalukio / Papper- och kemi industri process-skötare.

Språkkunskaper:
finska, svenska, engelska, franska och tyska

● Sexologförbundet i Finland (FIAS), Verksamhetsledare

● Kimitoöns kommunfullmäktige 2021-

Varsinais-Suomen PerusNaiset ordförande 2023 –

Kimito Ungdomsförening rf ordförande 2023 –

Perussuomalaiset Naiset ry styrelsemedlem 2023-

● Finska skolsektionen 2021-
● Kimitoöns Sannfinländare, ordförande 2021-

● Nationalspråksnämnden (Ersättare) 2021-
● Sannfinländarnas Egentliga Finlands krets ry, sekreterare 2022-2023
● Kårkullas regionala nämnd i Åboland 2021-2023
● NACS (Nordic Association for Clinical Sexology), styrelsemedlem 2021-2022
● Närståendevårdare, oktober 2021 – januari 2023.
● Sexologförbundet i Finland, Styrelsemedlem 2020-2022
● Sexologförbundet i Finland, Organisationssekreterare 2020-2022
● Företagare 2009-
Åbo Företagarkvinnor Rf styrelsemedlem 2015-2020