Jag stöder utbildning.

Det handlar inte bara om att kunna språket, utan också om att förstå kulturen. Därför stöder jag utbildning.

ÅU Debatt 27.9.2022


Sannfinländarnas program. Jag är mycket ledsen över nyheten om Sannfinländarnas språkprogram. För historiskt sett har en stor del av invånarna i Norden förstått varandras modersmål. Denna gränsöverskridande språkkoppling binder de nordiska länderna samman kulturellt. Om Finland minskade svenska språkets betydelse skulle vårt land falla ur detta samband. Det handlar inte bara om att kunna språket, utan också om att förstå kulturen.

När jag valde mitt parti var den här språkfrågan väldigt viktig för mig. Enligt min mening kan förändring inte göras i någon homogent fungerande gemenskap där alla redan tänker likadant. Därför valde jag det parti där jag kunde åstadkomma den största förändringen i språkligt. Jag valde en grupp där tankar om språk inte krockar med mina egna tankar. Svenska är mitt modersmål. Naturligtvis representerar det mycket mer för mig än bara det. 

Utan de svenska språkkunskaperna hade jag gått miste om mycket, eftersom alla arbetsgemenskaper jag har arbetat i har varit svenskspråkiga. När jag ansökte om att bli flygvärdinna var kunskaper i svenska språket obligatoriskt. Min karriär där jag fortsatte till TuiFly Nordic, där huvudkontoret låg i Stockholm. Bankbolaget där jag senare jobbade (United Bankers) var också helt svenskspråkigt, och jag använder fortfarande svenska mest i min vardag.

Bland de nordiska språken har svenska, norska och danska 90 % av samma ordförråd. Genom att lära dig svenska lär du dig också förstå andra nordiska språk, samt skapar en språkbas för att studera tyska, franska och engelska m.m. Grammatiskt är även dessa språk uppbyggda på samma sätt. Förklaringen till detta är att språken är relaterade till varandra, även ryska och hindi hör avlägset till denna familj av språk. De närmaste släktingarna till det finska språket är estniska och samiska, men även ungerska tillhör den språkgrupp som kallas den uraliska språkgruppen. Dessa språk har också en grammatiskt annorlunda bas än de germanska språken.

Jag inser att mitt arbete med denna fråga är ännu mer oavslutad än jag någonsin kunnat tro. Däremot kan jag svära på att jag är ”sisukas”. Jag har aldrig valt den enklaste vägen för mig själv eller en grupp där alla är som jag. Jag har alltid valt den väg som möjliggör den största förändringen, och nu måste den förändringen göras i Sannfinländarnas språkliga inställning.

Jag ber än en gång om ursäkt för den upprördhet som nyheten om Sannfinländarnas språkprogram kan ha orsakat läsaren.

(svenska.yle.fi 26.9.2022)

Jag ber också om ursäkt till språklärarna, samt till alla de som Sannfinländarnas FINSKA PROGRAMMET 2022 som innehåller flera sakfel i språkundervisningen i Finland och grammatiska fel i finska språket. 

Satu Söderström
Kimitoöns Sannfinländare rf
Ordförande