Omaishoidettavat vapautettu asiakasmaksuista!

Hyvinvointialueellamme omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta.

Tiedote 23.11.2022 | Meddelande 23.11.2022

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä sai läpi esityksensä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuuston kokouksessa tänään 23.11.2022. Esitimme, että hyvinvointialueellamme omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta ja riemuksemme voimme todeta, että kova työ toi vihdoinkin tulosta.

Me Perussuomalaiset olemme jo vuosien ajan hakeneet arvostusta omaishoitajille niin kuntatasolla kuin eduskunnassakin, emmekä joustaneet tästä nytkään. Meidän Perussuomalaisten mielestä tämä on paras ja edullisin tapa tukea omaishoitajien työtä ja työssään jaksamista läheistensä ja hyvinvointialueemme hyväksi. 

Me Perussuomalaiset haluamme vastata tällä huutavaan hoitaja pulaan ja pidämme tässä yhtälössä omaishoitajien panosta ensiarvoisen tärkeänä. Niin taloudellisesta näkökulmasta kuin hoidettavankin kannalta. Omaishoitajien jaksamista on Suomessa tutkittu jo melko paljon ja näissä tutkimuksissa on tullut esiin muiden muassa omaishoidon kuormittavuus ja stressaavuus, omaishoitajan väsyminen ja oman ajan puute. Tutkimusten mukaan omaishoitajan jaksamista heikentäviä tekijöitä ovat erityisesti vastuu yksin kaikesta, sosiaalisen elämän rajoittuminen, oman ajan puute ja henkinen kuormittuminen. On ensiarvoisen tärkeää, että me Varsinais-Suomen hyvinvointialueella arvostamme omaishoitajia ja ymmärrämme jokaisesta työstä kuuluvan ihmiselle maksutonta vapaata. 

Omaishoito on ennen kaikkea inhimillinen teko läheiselle, mutta se myös säästää valtavasti yhteiskunnan resursseja ja rahaa. On arvioitu, että vuositasolla omaishoitajien kohdalla puhutaan yhteensä miljardiluokan säästöistä, kun hoidettava ei tarvitse niin paljon julkisia palveluita. Hyvinvointialueemme tarvitsee lisää näitä inhimillisiä läheistensä hoitajia ja tässä kokonaisuudessa tulee merkitystä antaa myös tämän tärkeän ryhmän työssä jaksamiselle. 

Perussuomalaisten Aluevaltuustoryhmä

Satu Söderström, sihteeri

Meddelande 23.11.2022

Sannfinländarnas regionfullmäktigegrupp fick godkännande för sin presentation vid regionfullmäktigemötet i Egentliga-Finlands välfärdsområde (Varha) idag den 23 november 2022. Vi föreslog att de som närståendevårdas i vårt välfärdsområde skulle befrias från kundavgifter för den varaktigheten av de lagstadgade månatliga lediga dagarna för närståendevårdare, och vi är glada att kunna säga att det hårda arbetet till slut gav resultat.

Vi Sannfinländare har i åratal sökt erkännande för närståendevårdare både på kommunal nivå och i riksdagen och vi har inte gett efter för detta. Enligt vår uppfattning är detta det bästa och billigaste sättet att stödja närståendvårdarnas arbete och deras förmåga att klara sitt arbete till förmån för sina nära och kära och vårt välfärdsområde.

Vi Sannfinländare vill svara på denna påfallande brist på vårdgivare och anser att närståendevårdarnas bidrag är av största vikt i denna ekvation. Både ur ekonomisk synvinkel och ur den som behandlas. Närståendevårdarnas förmåga att klara sig har redan studerats ganska mycket i Finland och dessa studier har bland annat avslöjat belastningen och stressen av närståendevården, vårdgivarens trötthet och bristen på egentid. Enligt forskning är de faktorer som försvagar närståendevårdgivarens förmåga att orka och i synnerhet att vara ensam ansvarig för allt, begränsningen av det sociala livet, brist på personlig tid och psykisk börda. Det är av yttersta vikt att vi i välfärdsregionen i Egentliga-Finland värdesätter närståendevårdgivare och förstår att varje jobb förtjänar ledigt.

Närståendevård är först och främst en human handling för en närstående, men den sparar också en enorm mängd av samhällets resurser och pengar. Man har uppskattat att årliga besparingar för anhörigvårdare uppgår till miljarder, när den som vårdas inte behöver så mycket offentliga tjänster. Vårt välmåendeområde behöver fler av dessa humana vårdgivare till sina nära och kära och i detta sammanhang blir det också viktigt att lägga vikt vid denna viktiga grupps förmåga att överleva i arbetet.

Sannfinländarnas regionfullmäktigegrupp

Satu Söderström, sekreterare