Omaishoidettavat vapautettu asiakasmaksuista!

Tiedote 23.11.2022 Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä sai läpi esityksensä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuuston kokouksessa tänään 23.11.2022. Esitimme, että hyvinvointialueellamme omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta ja riemuksemme voimme todeta, että kova työ toi vihdoinkin tulosta. Me Perussuomalaiset olemme jo vuosien ajan hakeneet arvostusta omaishoitajille niin kuntatasolla kuin eduskunnassakin, emmekä joustaneet tästä nytkään. Meidän Perussuomalaisten mielestä […]

Vård på eget språk är extra viktigt när det gäller minnesproblem och mentalvårdspatienter

Svenskan. Språk måste beaktas speciellt, när det gäller minnesproblem och mentalvårdspatienter. Närståendevårdarnas värde är speciellt viktigt i dessa frågor. Välfärdsområdets strategi har utarbetats sedan länge. Jag har själv varit engagerad i verksamheten som sekreterare för Sannfinländarnas välfärdsområdesfullmäktigegrupp.  Inom välfärdsområdet har vi hållit fast vid var och ens rättigheter både när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster […]

Palveluita tulee tarjota potilaan/asiakkaan omalla kielellä

Hyvinvointialueen strategiaa on laadittu pitkään. Olen itse ollut tässä mukana Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän sihteerinä. Olemme hyvinvointialueella pitäneet kiinni sinun oikeuksistasi niin peruspalveluiden kuten paikallispalveluiden tarjoamisessa kuin kieliasioissa. Kielilautakunta painotti hyvinvointialueen hallitukselle antamassaan lausunnossa, että palveluita tulee tarjota potilaan/asiakkaan omalla kielellä. Tämä on otettava huomioon erityisesti, kun on kyse erityissairaanhoidosta ja palveluista muille erityisryhmille, kuten muistiongelmista kärsiville […]

Jag stöder utbildning.

Jag är mycket ledsen över den här nyheten. För historiskt sett har en stor del av invånarna i Norden förstått varandras modersmål. Denna gränsöverskridande språkkoppling binder de nordiska länderna samman kulturellt. Om Finland minskade svenska språkets betydelse skulle vårt land falla ur detta samband. Det handlar inte bara om att kunna språket, utan också om […]

Mitä tapahtuu Suomalaisen naisen oikeuksille ja tasa-arvolle?

Maailma on epäreilu. Mutta erityisen epäreilu se on naisille.  Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on mittava ongelma Suomessa. Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille. Tilastokeskuksen tekemän ennusteen mukaan naisten määrä tulee vähenemään miesten määrän kasvaessa. Tämä selittyy tilastossa mm. miesvoittoisella maahanmuutolla. Erityisen paljon sukupuolijako muuttuu vuoteen 2040 mennessä […]

Vad händer med finländska kvinnors rättvisa och jämställdhet?

Världen är orättvis. Speciellt för kvinnor. Våld mot kvinnor och flickor är ett stort problem i Finland. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor. Enligt Statistikcentralens prognos kommer andelen kvinnor i de finländska kommunerna att minska. Samtidigt spås antalet män öka. […]

Tilapäishoitopaikkojen sulku kostautui – moni omaishoitaja uupui tänä kesänä

Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata. Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.  Näistä vapaapäivistä aiheutuu omaishoitajalle kulua, sillä […]

Åbo stängde tillfälliga vårdplatser under sommaren – många närståendevårdare blev utmattade.

ÅU 20.06.2022 13:59 Vården. Av de cirka 100 tillfälliga vårdplatserna som finns är endast 30 fortfarande öppna i Åboområdet och flera närståendevårdare har varit utan lagstadgad ledighet under sommaren. En närståendevårdare som har ingått ett familjevårdsavtal har rätt till att ta ut två dagar per kalendermånad. En närståendevårdare har dock rätt till högst tre dagars ledighet per månad […]

Rajat gränser

Opi asettamaan rajoja elämässäsi, vaikka sinua haastettaisiin niistä. Rajojen asettaminen ja niistä kiinnipitäminen on vaikeaa. Haluamme olla kilttejä ja huolehtivia samaan aikaan, kun puolustamme itseämme. Niitä on vaikea yhdistää. Se vaatii sekä harjoitusta että valmiutta toimia kussakin tilanteessa. Suhteen dynamiikan muuttaminen vie aikaa. Älä siis odota, että pystyt asettamaan kaikki rajat kerralla. Fyysisen ja kehollisen […]