Etusivu

Satu Söderström

”Suomi on puo­lus­ta­mi­sen ar­voi­nen”

Haluan, että jokainen suomalainen voi turvallisesti tavoitella unelmiaan. Köyhyyden ja katuväkivallan lisääntyessä riskitekijät lapsuudessa kasvavat. Varmistamalla että Suomi pysyy nuorille ja lapsille turvallisena, varmistamme samalla Suomen tulevaisuuden.

”Finland är värt att försvara.”

Jag vill att varje finländare ska kunna förverkliga sina drömmar på ett tryggt sätt. I takt med ökande fattigdom och gatuvåld, så ökar riskfaktorerna i barndomen. Genom att se till att Finland förblir säkert för ungdomar och barn, så säkrar vi samtidigt Finlands framtid.