Tilapäishoitopaikkojen sulku kostautui – moni omaishoitaja uupui tänä kesänä

Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata.

Turun Sanomat 25.07.2022


Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata.

Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

Näistä vapaapäivistä aiheutuu omaishoitajalle kulua, sillä hoitolaitoksen antamasta hoidosta tulee maksaa vapaapäivien osalta korvaus. Kunnan tai tulevaisuudessa hyvinvointialueen tarjoama tilapäishoitopaikka on omaishoitajalle hieman edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi noin 150 euron vuorokausihintaa veloittavat yksityiset palveluntarjoajat. Yksityisen hinta riippuu palveluntarjoajasta. Oma tukeni jonka saan äitini hoitamisesta on 391,20 euroa kuukaudessa ja tämä tarkoittaa äidilleni reilua kahta hoitopäivää yksityisellä palveluntarjoajalla.

On hyvä muistaa, että omaishoitotyö on vaativaa ja tarkoittaa käytännössä sitä, että ilman omaisensa hoitoa hoidettava olisi laitoshoidossa. Nämä raskasta työtä tekevät omaiset säästävät Sitran tekemän selvityksen mukaan vuodessa reilusti yli miljardi euroa yhteiskunnan varoja. Monelta omaishoitajalta työstä tarkoitettu tuki jää saamatta vaativassa elämäntilanteessa, sillä tuen hakeminen ja saaminen ei ole itsestään selvyys. Tärkeää on myös huomioida, että saatu tuki on usein vain muutaman satasen suuruinen ja kuluu nopeasti esimerkiksi oman työn tai omaishoitajan sairastumisen vuoksi tarvittuihin ulkopuolisen hoidon kustannuksiin.Omaishoitaja on monelle vanhukselle se ainoa vaihtoehto, kun hoitopaikkoihin pääsyn kriteerit on asetettu niin korkealle, että iso osa vanhuksista kuolee jonoon. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä myös omaishoitajien sopimukset. Tämä hyvinvointialueille siirtyminen tulee vielä vaikeuttamaan omaishoitajien vaikeaa tilannetta. Vanhat sopimukset kuntien kanssa päättyvät syksyn aikana ja uusien sopimusten solmimisesta hyvinvointialueen kanssa ei ole tarjolla mitään tietoa.Hyvinvointialueen johtajien palkkaamiseen ja uuden brändi-nimen luomiseen käytetty aika olisi ollut viisasta käyttää vaikkapa tämän arvokkaan ryhmän pienten etujen jatkon pohtimiseen. Kiireen keskelle se kuitenkin tuntuu unohtuneen.

Omaishoitaja on monelle vanhukselle se ainoa vaihtoehto, kun hoitopaikkoihin pääsyn kriteerit on asetettu niin korkealle, että iso osa vanhuksista kuolee jonoon. Tilanne on vähintäänkin karmea. Kotona asuvista joka kymmenes sanoo, että pitäisi saada hoivakotipaikka, eikä pärjää kotona, vaikka saisi enemmän apua. Vanhusten kotona pitkään asumista perustellaan kunnissa vanhusten omalla tahdolla. Suuri osa näistä ihmisistä on muistisairaita ja silloin on aika tekopyhää vedota heidän omaan tahtoonsa, kun saattaa olla, että he eivät tiedä, että he ovat kotona. Onko heillä silloin kykyä arvioida, missä heidän pitäisi asua (Kaukonen, 2022).

Suomessa jopa 60 000 ihmistä hoitaa omaistaan, mutta omaishoitotukea saa alle 40 000 henkilöä, vaikka läheisistään päivittäin huolta pitäviä on arvioilta noin 300 000.

Kesätauon jälkeen Varsinais-Suomen aluehallitus kokoontui 9.8.2022 Kuluvalla viikolla aluehallitus antoi STM:lle lausuntonsa Väestön vanhenemiseen varautumiseksi tehtyyn Ikäohjelma 2030:a koskevaan periaatepäätökseen. Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä halusi lausuntoa käsiteltyään, korostaa omaishoitajien aseman parantamisen tärkeyttä ikäihmisten hoidon turvaajina. Perussuomalaisten ainoa aluehallitusedustaja Varsinais-Suomessa: Heikki Tamminen sai esityksemme lisäyksestä läpi aluehallituksessa yksimielisesti.

SATU SÖDERSTRÖM

kunnanvaltuutettu (ps) 

omaishoitaja

Kemiönsaari