Politiikka

Olen 42-vuotias seksuaalineuvoja ja yrittäjä Kemiönsaarelta.
-Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu 2021- 
-Suomenkielinen koululautakunta 2021- 
-Kårkullas regionala nämnd i Åboland 2021- 
-Maakuntaliiton kielellisten palvelujen toimikunta (varajäsen) 2021- 
-Suomen Seksologinen Seura, hallituksen jäsen 2020- 
 
Jag är 42 år, sexualrådgivare och entreprenör från Kimitoön
-Kimitoöns kommunfullmäktige 2021- 
-Finska skolsektionen 2021- 
-Kårkullas regionala nämnd i Åboland 2021- 
-Kommissionen för språklig service (Ersättare) 2021- 
-Sexologförbundet i Finland, Styrelsemedlem 2020- 
Meidän tulee arvostaa vanhusten ja omaishoitajien tärkeää työtä. Suomalaiset eivät ole menettäneet kiinnostusta hoitoalaa kohtaan. Hoitoalan työoloja on parannettava. Terveydenhuollon vankan ammatillisen tietämyksen lisäksi tarvitaan yhteinen kieli, jota myös suomalainen potilas ymmärtää. Palveluihin pääsy ei saa riippua henkilön tai hänen perheen varallisuudesta.
Vi måste uppskatta våra äldre och vårdarnas viktiga arbete. Finländarna har inte tappat intresset för vårdbranschen. Vårdarnas arbetsvillkor måste förbättras. Förutom gedigna yrkeskunskaper inom vårdbranschen krävs ett gemensamt språk, som också den finska patienten förstår. Tillgång till vård, får inte bero på personens eller hens familjs förmögenhet.
Lähiterveysasemassa ei ole kyse vain ihmisten terveydestä vaan myös kotiseudun elinvoimaisuudesta. Ihmisten tulevaisuudenuskoa ja halua asettua tietylle alueelle asumaan vähentää tuntuvasti se, jos lähimmälle terveysasemalle on yli tunnin ajomatka. 
Den lokala hälsostationen handlar inte bara om människors hälsa utan också om hemregionens vitalitet. Människors framtidstro och vilja att bosätta sig i ett visst område minskar kraftigt om det är över en timmes bilresa till närmaste hälsostation.

 

Ehdokassivuni suomeksi:
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/aluevaalit/ehdokas/satu-soderstrom
Min kandidatsida på svenska:
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/aluevaalit/ehdokas/satu-soderstrom/sv#
Aluevaaliohjelma:

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2021/12/Aluevaaliohjelma-FINAL.pdf 

 

Saaristoelämä.fi -sivulle on koottu tietoa asumisesta, työmahdollisuuksista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.

Muuttajiemme mukaan suurimmat syyt muuttaa Kemiönsaareen ovat parempi elämänlaatu ja merenläheisyys. Luonnonläheisyyttä ja rauhallista elämää arvostetaan muuttajiemme keskuudessa.

Kemiönsaari tarjoaa myös loistavat puitteet etätyöntekoon ja yrittämiseen.

 

På sidan Skärgårdsliv.fi hittar du information om boende, arbetsmöjligheter, fritid och allt du behöver för att ta steget till ett liv i skärgården.

När vi frågar våra inflyttare så är en bättre livskvalitet och närheten till havet de främsta orsakerna till att de valt Kimitoön. Att komma närmare naturen och ett lugnare livstempo är något som uppskattas.
Kimitoön erbjuder dessutom ypperliga möjligheter för distansarbete och företagande.