Alzheimers är tufft för familjen – och för närståendevårdarna

Minnessjukdom. Personen vi kände försvinner med minnet.

https://abounderrattelser.fi/alzheimers-ar-tufft-for-familjen-och-for-narstaendevardarna/