Vad händer med finländska kvinnors rättvisa och jämställdhet?

Världen är orättvis. Speciellt för kvinnor. Våld mot kvinnor och flickor är ett stort problem i Finland. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor. Enligt Statistikcentralens prognos kommer andelen kvinnor i de finländska kommunerna att minska. Samtidigt spås antalet män öka. […]

Tilapäishoitopaikkojen sulku kostautui – moni omaishoitaja uupui tänä kesänä

Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata. Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.  Näistä vapaapäivistä aiheutuu omaishoitajalle kulua, sillä […]

Åbo stängde tillfälliga vårdplatser under sommaren – många närståendevårdare blev utmattade.

ÅU 20.06.2022 13:59 Vården. Av de cirka 100 tillfälliga vårdplatserna som finns är endast 30 fortfarande öppna i Åboområdet och flera närståendevårdare har varit utan lagstadgad ledighet under sommaren. En närståendevårdare som har ingått ett familjevårdsavtal har rätt till att ta ut två dagar per kalendermånad. En närståendevårdare har dock rätt till högst tre dagars ledighet per månad […]