Mielesi saa sinut uskomaan asioita, jotka eivät ole todellisia. Your crazy mind makes you believe things that are not real.

Kun näyttelijät tekevät hyvää työtä, se tarkoittaa, että yleisö uskoo eikä voi kuvitella heidän olevan muuta kuin se henkilö jota he näyttelevät. 

Tämä pätee erityisesti näyttelijöihin, joilla on ollut yksi rooli monien vuosien ajan. 

Tällä on kuitenkin yksi negatiivinen vaikutus näyttelijän yksityiselämän kannalta, sillä osalle faneista esitetty rooli on niin totta, että he uskovat näyttelijän olevan se henkilö jota hän elokuvissa tai sarjoissa esittää. Tosielämässä tämä saattaa johtaa hyvin omituisiin tilanteisiin fanien kanssa 

Otetaan esimerkiksi Jamie Dornan ja hänen roolinsa rikkaana Christian Graynä, joka on Fifty Shades of Gray elokuvissa makuuhuoneessaan hyvin dominoiva mies. Ellen DeGeneresin ohjelmassa Jamie kertoo tilanteesta, jossa hän on lapsensa kanssa Starbucksissa jonottamassa kahvia ja joku lähestyy häntä Herra Grayna. Tilanne on hänelle vähintäänkin outo, ei pelkästään siksi että hän ei oikeasti itse ole yhtään roolihahmonsa kaltainen, vaan myös siksi että hän on tilanteessa oman lapsensa kanssa.

“En vain tiedä, miten vastata siihen”, Jamie jatkaa. “En ole kuin Christian, joten yleensä vain naurahdan, eräänlaisena paniikkireaktiona, ja luulen, että he ajattelevat minun olevan todella outo, mikä on minulle täysin ok. “

Näyttelijä Robert Kazinsky teki roolin Sean Slaterina, joka on paha poika EastEnders sarjassa. Ihmisten käsitys hänestä henkilökohtaisesti muuttui sarjan myötä ja se sai Robertin pelkäämään ihmisten kohtaamista. Kuuluisuudella on ruma puoli”, Robert Kazinsky kertoo The Mirrorin haastattelussa. “Ihmiset kävivät kimppuuni ja löivät minua päähän.”

Häneen kohdistuneet teot olivat niin äärimmäisiä, että hän alkoi pysytellä enimmäkseen sisällä. Robert jatkoi tilanteiden kuvailuja vielä näin ”He vain kävelivät luokseni ja löivät minua tai heittivät kiviä, kun olin kadulla, tai söisin päivällistä vanhempieni kanssa. Sain osakseni loukkauksia ja lentäviä sämpylöitä.”

Mielenkiintoista on, ettemme usko, että avaruuscowboyt ovat todellisia, tai että on olemassa satuhahmoja, jotka heräävät elämään ja elävät keskuudessamme. Näyttelijöiden hahmot silti hämmentävät, sillä olemme kiinnostuneita ihmissuhteista ja hahmojen persoonallisuudesta. (Mikäli tämä aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Jen Barnesin työhön siitä, miksi pidämme fiktiosta – hän on myös kaunokirjallisuuden kirjoittaja.).

Vastaavasti voisimme pohtia roolien merkitystä työn ja toimenkuvan kautta. Onko lentäjä kotonaan lentäjän roolissa tai poliisi poliisin roolissa. Silti toimenkuvan kannalta on tärkeää, että ammatit luovat meille roolin, joka sitoo meidät työyhteisössä yhteen ja luo uskottavan ilmeen.

En ole se, keneksi minua luulet

Omalta osaltani yli vuosikymmenien mittainen rooli Puma Marianna Moorena, seksiä rakastavana pornotähtenä, on saanut monet fanit uskomaan, että ainoa asia mitä minä teen on seksi. Nimenomaan pornograafisessa esitys muodossa, koska se on ainoa muoto jota he ymmärtävät. Lisäksi tein sarjan, jossa esiteltiin seksivälineitä. Tämä taas on muodostanut käsityksen minusta, että minä käytän paljon seksivälineitä? Olenko minä ihmisenä Puma tai nymfomaani? Ja onko seksivälineitä esittelevän tai myyvän henkilön itse pidettävä siitä tuotteesta jota myy? Tämän pitäisi siis teidän mielestä tarkoittaa sitä, että suurta Saksalaista seksivälinevarastoa pitävä henkilö, masturboi päivittäin kymmenillä tuhansilla erilaisilla seksivälineillä, sadoissa tuhansissa erilaisissa asuissa, kiinni sidottuna ja samalla naisia piiskaten ja pitää ihan kaikesta.

Tämän kirjoituksen myötä, kehoitankin sinua: Älä yritä ymmärtää minua ja tekojani porno-riippuvaisen näkökulmasta. Koska minä en ole riippuvainen pornosta kuten sinä, minä olen ainoastaan näytellyt ja myynyt sitä. Ja jotta ymmärtäisit että myös näyttelijä on yrittäjä ja miten yritystä pyöritetään, niin ensiksi se vaatii työn tekoa. Joidenkin yritysten omistajien mielestä riittää jos työskentelee enintään 30 tuntia viikossa, kun taas jotkut merkittävät yrittäjät, kuten Grant Cardone, uskovat, että sinun pitäisi työskennellä 95 tuntia viikossa tai 14 tuntia päivässä, jotta sinusta tulee miljonääri. Eikä tähän riitä, että painaa viikon putkeen tällä vauhdilla, vaan todellinen yrittäjähän tekee tätä vuoden ympäri! 

Your crazy mind makes you believe things that are not real

When Actors do a good job, it means that the audience believes and cannot imagine them to be anything other than the person they are acting.

This is especially true for actors who have played one role for many years.

However, this has one negative impact on the actor’s private life, as the role played for some fans is so true that they believe the actor is the person he portrays in movies or series. In real life, this can lead to very strange situations with fans.

Take, for example, Jamie Dorna and his role as rich Christian Gray, who is a very dominant man n his bedroom, in the Fifty Shades of Gray movies. In Ellen DeGeneres program, Jamie talks about a situation where he is with his child at Starbucks queuing for coffee and someone approaches him as Mr. Gray. The situation is strange to him, to say the least, not only because he’s not really like his character at all, but also because he’s in a situation with his own child.

“I just don’t know how to respond to that,” Jamie continues. “I’m not like a Christian, so I usually just laugh, as a kind of panic reaction, and I think they think I’m really weird, which is totally ok for me.”

Actor Robert Kazinsky played the role of Sean Slater, who is the bad boy in the EastEnders series. People’s perception of him personally changed with the series and it made Robert afraid of meeting people. There is an ugly side to fame, “Robert Kazinsky says in an interview with The Mirror.” People attacked me and hit me in the head. “

The acts against him were so extreme that he began to stay mostly inside. Robert describes the situations like this “They just walked up to me and hit me or threw rocks while I was out, or I had dinner with my parents. I got insults and flying rolls “,

Interestingly, we don’t think space cowboys are real, or that there are fairy tale characters who wake up to life and live among us. The characters in the actors are still confusing, as we are interested in human relationships and the personalities of the characters. (If you’re more interested in this topic, check out Jen Barnes ’work on why we like fiction – he’s also a writer of fiction.).

Similarly, we could reflect on the importance of roles through work and job description. Is the pilot at home in the role of pilot or the police in the role of police. Yet it is important for the job description that the professions create a role for us that binds us together in the work community and creates a credible look.

I’m not who you think I am 

For my part, more than a decade-long role as Puma Marianna Moore, a sex-loving porn star, has led many fans to believe that the only thing I do is sex. Specifically in a pornographic representation format, because that is the only format they understand. In addition, I did a series showcasing sextoys. This in turn has made many of you to think that I use a lot of sex toys? Am I a Puma or a nymphomaniac? And does the person who presents or sells sex equipment herself have to like the product she is selling? So, in your opinion, this should mean that a person with a large stock of German sextoys, masturbates daily with tens of thousands of different sextoys, in hundreds of thousands different outfits, tied up and whipping women at the same time, and likes everything.

With this writing, I urge you: Don’t try to understand me and my actions from a porn addict perspective. Since I’m not addicted to porn like you, 

I’m only starred in and sold it. And to understand that, the actor is also an entrepreneur and how a business is run, first it requires work to be done. Some business owners think it’s enough to work up to 30 hours a week, while some major entrepreneurs like Grant Cardone believe you should work 95 hours a week or 14 hours a day to become a millionaire. And it’s not enough to push a week into the tube at this pace, but a real entrepreneur does this all year round!