Aivot ja nautinto – Brain and pleasure

Koemmeko nautintoa koko kehossamme vai vain ajatuksissamme?

Usein kuulee sanottavan, että aivot ovat nautinnon kannalta tärkein elin. Niiden kautta kulkeekin paljon informaatiota. Aivot vastaanottavat ja lähettävät signaalit, jotka saavat aikaan sekä orgasmin että ejakulaation.

Mutta aivot ovat samalla erittäin haitallinen häiriötekijä. Oletamme, odotamme, suunnittelemme, fantasioimme ja tulkitsemme. Me koemme epäröiviä ja negatiivisia tunteita. Aivomme ovat aktiiviset ja valppaat ja pitävät koko kehomme valppaana tulevaan. Kaikki se pitää sympaattisen hermoston aktiivisena. Kun yritämme rauhoittua ja rentoutua, aivot sotkevat pelin ja alkavat odottaa nautintoa ja orgasmia. Ja silloin on peli menetetty.

Seksissä, koemme saavaamme siitä nautintoa, sillä odotamme ja oletamme saavamme sitä. Odotamme ja suunnittelemme tulevaa seksiä, olipa se partnerin kanssa tai yksin. Tulevan seksin ennakolta suunnitteleminen ja siitä fantasioiminen antavat meille nautintoa. Siksi itse akti on monille sitten pettymys, kun siinä emme koekaan samaa nautinnon hurmaa, kuin ennakkoon fantasioidessamme.  

Kun asiakas menee kaupallisen dominan luokse sessioon, hän miettii ja suunnittelee menemistä ennakkoon. Hän miettii ja suunnittelee, mitä palveluita hän toivoo sillä kertaa dominalta saavansa. Asiakas kokee usein parhaimman nautinnon juuri suunnitellessaan ja fantasioidessaan tulevaa sessiota ja sen tapahtumia. Sessio itsessään on sitten usein pettymys ennakkofantasioiden jälkeen. Samoin käy, kun asiakas fantasioi tulevaa sessiota liian pikkutarkasti. Hän pettyy sessioon, joka etenee juuri, kuten hän oli fantasioinut. Siinä ei ole enää mitään viehätystä ja yllättävää. Hän on kokenut jo kaiken fantasioissaan ennakkoon. Vastaavasti, jos sessio ei etene lainkaan, kuten hän on ennakkoon fantasioinut, pettymys tulee siitä, että session tuoma nautinto ei vastaa hänen ennalta odottamaansa nautintoa. Kun henkilö käy prostituoidun asiakkaana, tapahtuu helposti samalla tavalla. Tulevan seksin suunnittelu ja fantasiointi etukäteen antavat paremman nautinnon kuin itse akti.  Itse matka prostituoidulle, jännityksen tuoman kihelmöinnin seurauksena, saattaa olla parempi kuin ostettu akti.

Meillä jokaisella on usein jokin rooli päällä ja erityisesti kun olemme seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen henkilön kanssa. Olemme puoliso, rakastaja tai seksikumppani. Olemme raju tai hellä rakastelija. Keskitymme antamaan tai vastaanottamaan seksiä ja nautintoa. Suunnittelemme ja valmistaudumme tulevaan ennakolta, kuin roolisuoritukseen. Otamme kukin roolimme nopeasti, vaikka seksi olisi kuinka ennalta suunnittelematonta.

Kaikissa näissä tilanteissa on kyse samasta asiasta. Koemme nautinnon päässämme, ajatuksissamme. Kun suunnittelemme ja fantasioimme tulevasta etukäteen, olemme aktiivisia. Kun harrastamme seksiä tai kun käymme dominan tai prostituoidun luona, tarkkailemme koko ajan itseämme. Tarkkailemme, mitä tunnemme ja mitä nautintoa koemme. Ajatuksemme ja koko kehomme ovat valppaina tunnistamaan kokemaamme nautintoa. Samalla sympaattinen hermosto on koko ajan aktiivinen. Koemme nautintoa ajatuksissamme ja fyysistä mielihyvää genitaaleissamme, josta lopputuloksena on enintään ejakulaatio, jos edes sitä. Koemme tämän fyysisen kokemuksen nautinnon huipuksi ja jopa orgasmiksi, koska oletamme sen sitä olevan.

Kun maltamme olla suunnittelematta ja fantasioimatta etukäteen, vaan olemme läsnä siinä hetkessä ja otamme vastaan nautinnon, mitä se hetki meille tarjoaa, koemme paremman ja voimakkaamman nautinnon. Kun rauhoitumme, rentoudumme ja hengitämme rauhallisesti, aktivoimme parasympaattista hermostoa, joka kuljettaa nautinnon kaikkialle kehossamme. Tunnemme kehollista nautintoa ja saamme orgasmeja.D

It is often said that the brain is the most important organ for pleasure and orgasm. A lot of information passes through it. The brain receives and sends signals that cause both orgasm and ejaculation.

But at the same time, the brain is a very harmful distraction. We assume, wait, plan, fantasize and interpret. We have hesitant and negative emotions. Our brains are active and alert and keep our whole body alert to what is coming. All of this keeps the sympathetic nervous system active. As we try to calm down and relax, the brain messes up the game and begins to wait for pleasure and orgasm. And then we have lost the opportunity. We feel pleasure only in our thoughts, not in our whole body.

When we have sex, we have pleasure from it. When we will have sex, we feel to have pleasure because we wait and expect to have it. We look forward and plan to have sex, whether with a partner or alone. Planning and fantasizing about sex to have in advance gives us pleasure. That is why the sex act itself is disappointing to many when we do not feel the same charm of pleasure as we had when we fantasized in advance.

When a client goes to a commercial domina for a session, he thinks and plans it in advance. He thinks and plans what services he wishes he will receive from the domina this time. The client often feels the best pleasure, when he is planning and fantasizing about the upcoming session and its events. The session itself is then often disappointing after the pre-fantasies. The same happens when a client fantasizes about an upcoming session too meticulously. He is disappointed with the session, which is proceeding just as he had fantasized. It no longer has any charm and surprise. He has already experienced everything in his fantasies in advance. Similarly, if the session does not proceed at all, as he has fantasized in advance, the disappointment comes because the pleasure brought by the session does not match the pleasure he anticipated. When a person visits a prostitute as a client, it easily effects the same way. Planning and fantasizing about sex to have in advance will give better pleasure than the sex act itself. The trip itself to the prostitute, as a result of the tingling brought by the excitement, might even be better than the purchased sex.

We often have a role to play and specially when we have sex. We are a spouse, lover or sex partner. We are a fierce or affectionate lover. We focus on giving or receiving sex and pleasure. We plan and prepare for the sex act in advance, as for role performance. We take on our roles quickly, no matter how unplanned the sex act is.

All of these situations are about the same thing. We feel pleasure in our heads, in our minds and thoughts. When we plan and fantasize about the future in advance, we are active. When we have sex or visit a domina or prostitute, we are constantly watching ourselves. We observe what we feel and what pleasure we have. Our thoughts and our entire body are vigilant to recognize the pleasure we have. At the same time, the sympathetic nervous system is constantly active. We feel pleasure in our thoughts and physical pleasure in our genitals, which results in at most ejaculation. We feel it as the climax of pleasure and even as the orgasm because we assume it to be it.

When we have patience not to plan and fantasize in advance, but are present in that moment and have the pleasure what that moment offers us, we feel better and more powerful pleasure. When we calm down, relax, and breathe calmly, we activate the parasympathetic nervous system that brings pleasure throughout our bodies. We feel body-based pleasure and have orgasms.